Реклама от TheLocals.ru
Объявление: https://thelocals.ru/snyat-kvartiry-moskva/tretyakovskaya - подробности здесь.
Аренда комнаты на Новых Черемушках - https://thelocals.ru/snyat-kvartiry-moskva/novye-cheremushki/komnata.
Аренда комнаты на Кантемировской - https://thelocals.ru/snyat-kvartiry-moskva/kantemirovskaya/komnata.